Volksfeest Linde is een sociaal evenement in de buurtschap Linde, ten zuiden van Vorden. Het feest (4e zaterdag in september) is al een jaarlijkse traditie sinds 1866. Het Lindesfeest zit vol met tradities die nu ook nog steeds in ere worden gehouden. Het volksfeest is na ruim 150 jaar dus nog altijd springlevend.
Het aantrekkelijke programma bestaat uit een fietstocht, de ouderenmiddag, een toneelavond, het vogelschieten en vogelgooien, een grandioos tentfeest en de volks- en kinderspelen. Het volksfeest heeft altijd voor een verbindende factor in de buurtschap en omliggend dorpskernen (Hengelo, Vorden en Ruurlo) gezorgd. Het bestaansrecht heeft het feest te danken aan de belangeloze inzet en medewerking van vele Lindenaren. Gelukkig hebben ze in Linde ook talloze commissieleden die het feest ondersteunen. Kortom: Volksfeest Linde heeft een brede achterban.

Historie
Het jaar 1866 is voor de bevolking van Linde een belangrijk jaar geweest. Toen werd namelijk een vaandel ingewijd om enige luister bij te zetten op de jaarlijks terugkerende kermis. Het wordt dan gezwaaid voor de koningsparen, eventueel genodigden en een ieder die het feest komt bezoeken. De kermis zelf is al veel en veel ouder dan het vaandel. Vroeger waren er in de voormalige gemeente Vorden twee kermissen. Eén in het dorp en één in de buurtschap Linde. Die van Linde vond meestal in augustus plaats wanneer de roggeoogst was binnengehaald. Het is een soort oogstfeest. Vooraf werd er een mis opgedragen in de kapel op de Kapellebult.
Bij het 125 jarig bestaan van het feest is er een boekje uitgebracht met de titel ‘Linde in de draaimölle’. In dit boekje wordt de historie van het feest en ook van de buurtschap Linde op een informatieve wijze beschreven. Het boekje staat vol met verhalen en foto’s van het feest, de bewoners van Linde en zijn historische boerderijen