“Linde in het licht!

Wanneer: 16 en 17 september 2022

Waarschijnlijk kunt u zich de eerste editie van de verlichtingsroute die wij in 2016 organiseerden nog goed herinneren. In onze ogen was dit een groot succes en daarom willen we dit nogmaals organiseren, en wel op vrijdagavond 16 en zaterdagavond 17 september 2022.
Voor degenen die niet bekend zijn met dit fenomeen: De verlichtingsroute is een georganiseerde route door het buurtschap Linde van ongeveer 25 km. De route kan per auto, maar eventueel ook per fiets worden afgelegd en vindt in de avond plaats. Woningen, objecten en ingerichte taferelen langs de route worden in verlicht. Deelname is openbaar en iedereen die de route willen rijden kunnen zich melden bij een startpunt.
Na betaling van een kleine vergoeding ontvangt men een boekje en kan men de route rijden. Voor dit evenement wordt reclame gemaakt, zodat zoveel mogelijk mensen het buurtschap Linde in verlichte vorm kunnen leren kennen.

Ter gelegenheid van het 155 jarig bestaan van Lindesfeest in 2021 is er weer een verlichtingsroute in en rond de buurschap Linde!